3.5 - 7.5
 MY PROFILE  |  MEMBERS  |  RULES  
    in topics
    in users posts
FORUM
   Chess players
        FIDE Chess Players
              Players FIDE evolution

  
  
 
REGISTER

I forgot mt password!

Players FIDE evolution

GM Mamedyarov, Shakhriyar (World no. 14)
Federation: Azerbaijan
Born: 1985
Rating: 2740
World rank: 14


ELO rating evolution:


Games played:
# WHITE BLACK RESULT ECO DATE
1. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Yakubboev, Nodirbek (2647)  0-1 30.12.2022
2. Tabatabaei, M. Amin (2660) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 30.12.2022
3. Adhiban, Baskaran (2611) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 30.12.2022
4. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Tin, Jingyao (2562)  1-0 30.12.2022
5. Ponkratov, Pavel (2577) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 30.12.2022
6. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Shankland, Sam (2710)  0-1 30.12.2022
7. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Anton Guijarro, David (2675)  0-1 30.12.2022
8. Jobava, Baadur (2578) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 30.12.2022
9. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Madaminov, Mukhiddin (2438)  0-1 30.12.2022
10. Rapport, Richard (2740) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 29.12.2022
11. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Duda, Jan-Krzysztof (2729)  ½-½ 29.12.2022
12. Carlsen, Magnus (2859) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ 29.12.2022
13. Giri, Anish (2764) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ 29.12.2022
14. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Yu, Yangyi (2728)  ½-½ 29.12.2022
15. Ganguly, Surya Shekhar (2582) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 29.12.2022
16. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Petrov, Nikita (2537)  1-0 29.12.2022
17. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Ivic, Velimir (2572)  1-0 29.12.2022
18. Lazavik, Denis (2537) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 29.12.2022
19. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Najer, Evgeniy (2662)  1-0 29.12.2022
20. Jumabayev, Rinat (2609) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 29.12.2022
21. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Harsha, Bharathakoti (2593)  1-0 29.12.2022
22. Erigaisi, Arjun (2722) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 28.12.2022
23. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Sargsyan, Shant (2645)  1-0 28.12.2022
24. Amin, Bassem (2682) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ 28.12.2022
25. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Tsydypov, Zhamsaran (2534)  ½-½ 28.12.2022
26. Petrosyan, Manuel (2621) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ 27.12.2022
27. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Petrosian, Tigran L. (2551)  ½-½ 27.12.2022
28. Murzin, Volodar (2561) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ 27.12.2022
29. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Sarana, Alexey (2668)  ½-½ 27.12.2022
30. Hansen, Eric (2609) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 26.12.2022
31. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Riazantsev, Alexander (2626)  1-0 26.12.2022
32. Predke, Alexandr (2684) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ 26.12.2022
33. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Yilmaz, Mustafa (2617)  1-0 26.12.2022
34. Petrov, Nikita (2537) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ 26.12.2022
35. Gadimbayli, Abdulla (2524) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 B40r 23.12.2022
36. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Mamedov, Rauf (2646)  ½-½ C54m 23.12.2022
37. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Suleymanli, Aydin (2543)  1-0 D26d 23.12.2022
38. Vallejo Pons, Francisco (2716) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 C47f 23.12.2022
39. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Gukesh, D (2725)  1-0 E20 23.12.2022
40. Rapport, Richard (2740) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 C24 23.12.2022
41. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Abdusattorov, Nodirbek (2713)  ½-½ E20 23.12.2022
42. Shankland, Sam (2710) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ D96 23.12.2022
43. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Wang, Hao (2722)  0-1 E00d 23.12.2022
44. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Gadimbayli, Abdulla (2524)  ½-½ D08 22.12.2022
45. Mamedov, Rauf (2646) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ C54m 22.12.2022
46. Suleymanli, Aydin (2543) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 A16 22.12.2022
47. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Vallejo Pons, Francisco (2716)  1-0 D31b 22.12.2022
48. Gukesh, D (2725) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 C55c 22.12.2022
49. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Rapport, Richard (2740)  1-0 E10k 22.12.2022
50. Abdusattorov, Nodirbek (2713) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 A16 22.12.2022
51. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Shankland, Sam (2710)  0-1 D35b 22.12.2022
52. Wang, Hao (2722) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 C83 22.12.2022
53. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Gadimbayli, Abdulla (2524)  1-0 A16 20.12.2022
54. Mamedov, Rauf (2646) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ C54m 20.12.2022
55. Suleymanli, Aydin (2543) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 A20 20.12.2022
56. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Vallejo Pons, Francisco (2716)  ½-½ A40o 19.12.2022
57. Gukesh, D (2725) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ A15 19.12.2022
58. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Rapport, Richard (2740)  ½-½ E10k 19.12.2022
59. Abdusattorov, Nodirbek (2713) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 A16 18.12.2022
60. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Shankland, Sam (2710)  ½-½ D30q 18.12.2022
61. Wang, Hao (2722) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 C80u 18.12.2022
62. Vidit, Santosh Gujrathi (2730) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 C45h 04.12.2022
63. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Abdusattorov, Nodirbek (2713)  ½-½ E11z 04.12.2022
64. Nihal, Sarin (2670) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ D02k 04.12.2022
65. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Erigaisi, Arjun (2722)  0-1 A13l 04.12.2022
66. Maghsoodloo, Parham (2719) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ D02k 04.12.2022
67. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Nakamura, Hikaru (2768)  ½-½ E20 04.12.2022
68. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) So, Wesley (2760)  0-1 E60e 04.12.2022
69. Praggnanandhaa, R (2684) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ A05 04.12.2022
70. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Gukesh, D (2725)  1-0 E10a 04.12.2022
71. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Vidit, Santosh Gujrathi (2730)  0-1 E10a 03.12.2022
72. Abdusattorov, Nodirbek (2713) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 D02k 03.12.2022
73. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Nihal, Sarin (2670)  1-0 D27c 03.12.2022
74. Erigaisi, Arjun (2722) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 D02m 03.12.2022
75. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Maghsoodloo, Parham (2719)  ½-½ A01 03.12.2022
76. Nakamura, Hikaru (2768) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ A05 03.12.2022
77. So, Wesley (2760) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 C54e 03.12.2022
78. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Praggnanandhaa, R (2684)  1-0 E11f 03.12.2022
79. Gukesh, D (2725) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 A20 03.12.2022
80. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Vidit, Santosh Gujrathi (2730)  ½-½ E10a 01.12.2022
81. Abdusattorov, Nodirbek (2713) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  ½-½ C55c 01.12.2022
82. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Nihal, Sarin (2670)  0-1 D27b 01.12.2022
83. Erigaisi, Arjun (2722) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 C55c 30.11.2022
84. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Maghsoodloo, Parham (2719)  ½-½ C48a 30.11.2022
85. Nakamura, Hikaru (2768) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  1-0 A05 30.11.2022
86. So, Wesley (2760) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 A46j 29.11.2022
87. Gukesh, D (2725) Mamedyarov, Shakhriyar (2740)  0-1 E11b 29.11.2022
88. Mamedyarov, Shakhriyar (2740) Sethuraman, S.P. (2642)  1-0 D10u 29.11.2022
89. Mamedyarov, Shakhriyar (2747) Harikrishna, Pentala (2717)  ½-½ 08.10.2022
90. Erigaisi, Arjun (2728) Mamedyarov, Shakhriyar (2747)  ½-½ 07.10.2022
91. Anand, Viswanathan (2756) Mamedyarov, Shakhriyar (2747)  1-0 06.10.2022
92. Mamedyarov, Shakhriyar (2757) Aronian, Levon (2759)  ½-½ E35 11.09.2022
93. Dominguez Perez, Leinier (2745) Mamedyarov, Shakhriyar (2757)  ½-½ 10.09.2022
94. Mamedyarov, Shakhriyar (2757) Nepomniachtchi, Ian (2792)  ½-½ 09.09.2022
95. Firouzja, Alireza (2778) Mamedyarov, Shakhriyar (2757)  1-0 08.09.2022
96. Mamedyarov, Shakhriyar (2757) Caruana, Fabiano (2758)  ½-½ 06.09.2022
97. Carlsen, Magnus (2861) Mamedyarov, Shakhriyar (2757)  0-1 05.09.2022
98. Mamedyarov, Shakhriyar (2757) Vachier-Lagrave, Maxime (2757)  ½-½ 04.09.2022
99. Niemann, Hans Moke (2688) Mamedyarov, Shakhriyar (2757)  1-0 03.09.2022
100. Mamedyarov, Shakhriyar (2757) So, Wesley (2771)  ½-½ A46j 02.09.2022
101. Caruana, Fabiano (2776) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  1-0 E10a 30.08.2022
102. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Aronian, Levon (2775)  1-0 D00j 30.08.2022
103. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Shankland, Sam (2720)  1-0 D00k 30.08.2022
104. Firouzja, Alireza (2778) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  1-0 A20 30.08.2022
105. Nakamura, Hikaru (2768) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  ½-½ A05 30.08.2022
106. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Xiong, Jeffery (2690)  0-1 D30f 30.08.2022
107. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Dominguez Perez, Leinier (2754)  ½-½ D20w 30.08.2022
108. Nepomniachtchi, Ian (2792) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  ½-½ D06b 30.08.2022
109. Vachier-Lagrave, Maxime (2757) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  ½-½ C80o 30.08.2022
110. Aronian, Levon (2775) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  1-0 C77c 29.08.2022
111. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Caruana, Fabiano (2776)  ½-½ E10a 29.08.2022
112. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Firouzja, Alireza (2778)  0-1 E10a 29.08.2022
113. Shankland, Sam (2720) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  0-1 C45i 29.08.2022
114. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Nakamura, Hikaru (2768)  ½-½ E10a 29.08.2022
115. Xiong, Jeffery (2690) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  1-0 A21 29.08.2022
116. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Nepomniachtchi, Ian (2792)  0-1 E10a 29.08.2022
117. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Vachier-Lagrave, Maxime (2757)  1-0 D85a 29.08.2022
118. Dominguez Perez, Leinier (2754) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  0-1 C50l 29.08.2022
119. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Dominguez Perez, Leinier (2754)  1-0 D20w 28.08.2022
120. Caruana, Fabiano (2776) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  0-1 C50l 28.08.2022
121. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Xiong, Jeffery (2690)  1-0 E10a 28.08.2022
122. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Nakamura, Hikaru (2768)  ½-½ E10a 27.08.2022
123. Shankland, Sam (2720) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  ½-½ A50j 27.08.2022
124. Firouzja, Alireza (2778) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  1-0 A20 26.08.2022
125. Vachier-Lagrave, Maxime (2757) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  1-0 C83 26.08.2022
126. Mamedyarov, Shakhriyar (2758) Aronian, Levon (2775)  ½-½ D00j 26.08.2022
127. Nepomniachtchi, Ian (2792) Mamedyarov, Shakhriyar (2758)  1-0 E10a 27.08.2022
128. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Indjic, Aleksandar (2620)  1-0 09.08.2022
129. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Sargissian, Gabriel (2698)  0-1 08.08.2022
130. Gukesh, D (2684) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  ½-½ 07.08.2022
131. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Boruchovsky, Avital (2551)  ½-½ 05.08.2022
132. Gazik, Viktor (2544) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  0-1 03.08.2022
133. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Quesada Perez, Yasser (2568)  1-0 02.08.2022
134. Yilmaz, Mustafa (2634) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  ½-½ 01.08.2022
135. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Peralta, Fernando (2591)  1-0 31.07.2022
136. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Carlsen, Magnus (2864)  ½-½ D15a 24.07.2022
137. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Van Foreest, Jorden (2678)  0-1 D30q 20.07.2022
138. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Topalov, Veselin (2728)  1-0 D35b 24.07.2022
139. Firouzja, Alireza (2793) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  1-0 C42s 24.07.2022
140. Van Foreest, Jorden (2678) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  ½-½ C54d 24.07.2022
141. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Nepomniachtchi, Ian (2766)  0-1 E10a 24.07.2022
142. Vachier-Lagrave, Maxime (2760) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  1-0 C77c 24.07.2022
143. Saric, Ivan (2680) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  0-1 C77c 24.07.2022
144. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Dominguez Perez, Leinier (2754)  ½-½ A31 24.07.2022
145. So, Wesley (2773) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  1-0 C42m 24.07.2022
146. Carlsen, Magnus (2864) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  1-0 A07 23.07.2022
147. Topalov, Veselin (2728) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  1-0 B40r 23.07.2022
148. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Firouzja, Alireza (2793)  ½-½ E10a 23.07.2022
149. Nepomniachtchi, Ian (2766) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  ½-½ C30d 23.07.2022
150. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Van Foreest, Jorden (2678)  ½-½ D94 23.07.2022
151. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Vachier-Lagrave, Maxime (2760)  1-0 D94 23.07.2022
152. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Saric, Ivan (2680)  1-0 E61f 23.07.2022
153. Dominguez Perez, Leinier (2754) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  1-0 C77h 23.07.2022
154. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) So, Wesley (2773)  0-1 E10a 23.07.2022
155. So, Wesley (2773) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  ½-½ C50l 22.07.2022
156. Firouzja, Alireza (2793) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  1-0 A20 21.07.2022
157. Topalov, Veselin (2728) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  ½-½ D70 21.07.2022
158. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Dominguez Perez, Leinier (2754)  ½-½ D20w 22.07.2022
159. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Nepomniachtchi, Ian (2766)  1-0 E10a 20.07.2022
160. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Vachier-Lagrave, Maxime (2760)  0-1 A04 22.07.2022
161. Mamedyarov, Shakhriyar (2759) Carlsen, Magnus (2864)  1-0 D94 21.07.2022
162. Saric, Ivan (2680) Mamedyarov, Shakhriyar (2759)  ½-½ C83 20.07.2022
163. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Radjabov, Teimour (2753)  ½-½ A05 10.06.2022
164. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Radjabov, Teimour (2753)  ½-½ 10.06.2022
165. Anand, Viswanathan (2751) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  0-1 C42j 09.06.2022
166. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Giri, Anish (2761)  1-0 E94c 07.06.2022
167. Carlsen, Magnus (2864) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  1-0 A07 06.06.2022
168. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) So, Wesley (2766)  1-0 A06 04.06.2022
169. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) So, Wesley (2766)  ½-½ E10a 05.06.2022
170. Wang, Hao (2744) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  0-1 C83 03.06.2022
171. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Topalov, Veselin (2730)  1-0 02.06.2022
172. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Topalov, Veselin (2730)  ½-½ 02.06.2022
173. Vachier-Lagrave, Maxime (2750) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  1-0 C42g 01.06.2022
174. Vachier-Lagrave, Maxime (2750) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  ½-½ E10a 01.06.2022
175. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Tari, Aryan (2654)  1-0 E39i 31.05.2022
176. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Tari, Aryan (2654)  ½-½ E21 31.05.2022
177. Anand, Viswanathan (2751) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  ½-½ C80r 30.05.2022
178. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Carlsen, Magnus (2864)  ½-½ E60j 30.05.2022
179. Giri, Anish (2761) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  ½-½ A05 30.05.2022
180. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Wang, Hao (2744)  ½-½ E10a 30.05.2022
181. Topalov, Veselin (2730) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  0-1 A20 30.05.2022
182. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Radjabov, Teimour (2753)  ½-½ D13t 30.05.2022
183. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) So, Wesley (2766)  ½-½ D27b 30.05.2022
184. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Vachier-Lagrave, Maxime (2750)  1-0 D26d 30.05.2022
185. Tari, Aryan (2654) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  1-0 C41k 30.05.2022
186. Aronian, Levon (2765) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  ½-½ C46a 14.05.2022
187. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Dominguez Perez, Leinier (2753)  0-1 D26d 13.05.2022
188. Nepomniachtchi, Ian (2773) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  0-1 C50l 12.05.2022
189. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Firouzja, Alireza (2804)  ½-½ 11.05.2022
190. Caruana, Fabiano (2786) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  1-0 C42s 09.05.2022
191. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Deac, Bogdan-Daniel (2671)  ½-½ E10a 08.05.2022
192. Vachier-Lagrave, Maxime (2750) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  ½-½ B10o 07.05.2022
193. Mamedyarov, Shakhriyar (2770) Rapport, Richard (2776)  ½-½ C10c 06.05.2022
194. So, Wesley (2766) Mamedyarov, Shakhriyar (2770)  1-0 E48 05.05.2022
195. Nakamura, Hikaru (2750) Mamedyarov, Shakhriyar (2776)  1-0 A05 01.04.2022
196. Mamedyarov, Shakhriyar (2776) Nakamura, Hikaru (2750)  ½-½ E10a 31.03.2022
197. Nakamura, Hikaru (2750) Mamedyarov, Shakhriyar (2776)  ½-½ C42o 30.03.2022
198. Mamedyarov, Shakhriyar (2776) Nakamura, Hikaru (2750)  0-1 A15 01.04.2022
199. Mamedyarov, Shakhriyar (2776) Dubov, Daniil (2711)  ½-½ E60g 28.03.2022
200. Dominguez Perez, Leinier (2756) Mamedyarov, Shakhriyar (2776)  ½-½ C80o 27.03.2022
201. Mamedyarov, Shakhriyar (2776) Keymer, Vincent (2655)  1-0 A16 25.03.2022
202. Mamedyarov, Shakhriyar (2776) Dominguez Perez, Leinier (2756)  ½-½ E10a 24.03.2022
203. Dubov, Daniil (2711) Mamedyarov, Shakhriyar (2776)  ½-½ C50j 23.03.2022
204. Keymer, Vincent (2655) Mamedyarov, Shakhriyar (2776)  ½-½ A05 22.03.2022
205. Mamedyarov, Shakhriyar (2776) Vachier-Lagrave, Maxime (2761)  ½-½ E00d 07.03.2022
206. Predke, Alexandr (2682) Mamedyarov, Shakhriyar (2776)  ½-½ C50l 06.03.2022
207. Mamedyarov, Shakhriyar (2776) Yu, Yangyi (2713)  ½-½ E10a 04.03.2022
208. Mamedyarov, Shakhriyar (2776) Predke, Alexandr (2682)  ½-½ E10a 03.03.2022
209. Vachier-Lagrave, Maxime (2761) Mamedyarov, Shakhriyar (2776)  ½-½ C83 02.03.2022
210. Yu, Yangyi (2713) Mamedyarov, Shakhriyar (2776)  ½-½ C45j 01.03.2022
211. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Caruana, Fabiano (2792)  ½-½ E10a 30.01.2022
212. Vidit, Santosh Gujrathi (2727) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  0-1 C54f 29.01.2022
213. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Karjakin, Sergey (2743)  ½-½ C54k 28.01.2022
214. Shankland, Sam (2708) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ E10a 26.01.2022
215. Carlsen, Magnus (2865) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  1-0 A46a 25.01.2022
216. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Praggnanandhaa, R (2612)  1-0 A20 23.01.2022
217. Rapport, Richard (2763) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ B40r 22.01.2022
218. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Grandelius, Nils (2672)  ½-½ A04 21.01.2022
219. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Duda, Jan-Krzysztof (2760)  1-0 E10a 18.01.2022
220. Van Foreest, Jorden (2702) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  0-1 C80n 20.01.2022
221. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Esipenko, Andrey (2714)  ½-½ E00a 16.01.2022
222. Dubov, Daniil (2720) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ D15a 15.01.2022
223. Giri, Anish (2772) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ A06 17.01.2022
224. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Alekseenko, Kirill (2702)  1-0 30.12.2021
225. Giri, Anish (2772) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ 30.12.2021
226. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Svane, Rasmus (2637)  1-0 30.12.2021
227. Petrosian, Tigran L. (2573) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ 30.12.2021
228. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Piorun, Kacper (2640)  1-0 30.12.2021
229. Muradli, Mahammad (2503) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ 30.12.2021
230. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Kravtsiv, Martyn (2604)  0-1 30.12.2021
231. Karjakin, Sergey (2743) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  0-1 30.12.2021
232. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Predke, Alexandr (2682)  1-0 30.12.2021
233. Martirosyan, Haik M. (2621) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  1-0 29.12.2021
234. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Ivic, Velimir (2606)  ½-½ 29.12.2021
235. Dubov, Daniil (2720) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  1-0 29.12.2021
236. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Carlsen, Magnus (2856)  1-0 29.12.2021
237. Sindarov, Javokhir (2609) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  1-0 29.12.2021
238. Fedoseev, Vladimir3 (2704) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ 29.12.2021
239. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Socko, Bartosz (2642)  1-0 29.12.2021
240. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Vidit, Santosh Gujrathi (2727)  1-0 29.12.2021
241. Santos Latasa, Jaime (2639) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  0-1 29.12.2021
242. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Vastrukhin, Oleg (2376)  1-0 29.12.2021
243. Oparin, Grigoriy (2681) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ 29.12.2021
244. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Sargsyan, Shant (2628)  1-0 29.12.2021
245. Onyshchuk, Volodymyr (2620) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  0-1 28.12.2021
246. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Cheparinov, Ivan (2664)  1-0 28.12.2021
247. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Van Foreest, Jorden (2702)  ½-½ 28.12.2021
248. Bluebaum, Matthias (2642) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  0-1 28.12.2021
249. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Piorun, Kacper (2640)  1-0 27.12.2021
250. Chigaev, Maksim (2632) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  1-0 27.12.2021
251. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Harsha, Bharathakoti (2489)  1-0 27.12.2021
252. Hovhannisyan, Robert (2643) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  1-0 27.12.2021
253. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Indjic, Aleksandar (2623)  1-0 26.12.2021
254. Gelfand, Boris (2663) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  1-0 26.12.2021
255. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Ter-Sahakyan, Samvel (2637)  1-0 26.12.2021
256. Najer, Evgeniy (2661) Mamedyarov, Shakhriyar (2767)  ½-½ 26.12.2021
257. Mamedyarov, Shakhriyar (2767) Czarnota, Pawel (2502)  1-0 26.12.2021
258. Firouzja, Alireza (2770) Mamedyarov, Shakhriyar (2765)  1-0 21.11.2021
259. Giri, Anish (2774) Mamedyarov, Shakhriyar (2765)  ½-½ 19.11.2021
260. Mamedyarov, Shakhriyar (2765) Sargissian, Gabriel (2664)  ½-½ 18.11.2021
261. Mamedyarov, Shakhriyar (2765) Grischuk, Alexander (2773)  ½-½ 16.11.2021
262. Erdos, Viktor (2615) Mamedyarov, Shakhriyar (2765)  ½-½ 15.11.2021
263. Mamedyarov, Shakhriyar (2765) Nisipeanu, Liviu-Dieter (2651)  1-0 14.11.2021
264. Indjic, Aleksandar (2612) Mamedyarov, Shakhriyar (2765)  0-1 13.11.2021
265. Mamedyarov, Shakhriyar (2765) Vocaturo, Daniele (2632)  1-0 12.11.2021
266. McShane, Luke J (2675) Mamedyarov, Shakhriyar (2772)  ½-½ 01.05.2020
267. Mamedyarov, Shakhriyar (2772) Ragger, Markus (2669)  ½-½ 05.04.2020
268. Navara, David (2703) Mamedyarov, Shakhriyar (2772)  ½-½ 04.04.2020
269. Mamedyarov, Shakhriyar (2772) Kamsky, Gata (2684)  1-0 15.03.2020
270. Vachier-Lagrave, Maxime (2777) Mamedyarov, Shakhriyar (2772)  ½-½ 14.03.2020
271. Mamedov, Rauf (2654) Mamedyarov, Shakhriyar (2762)  ½-½ 24.09.2021
272. Mamedyarov, Shakhriyar (2762) Harikrishna, Pentala (2725)  ½-½ 23.09.2021
273. Mamedyarov, Shakhriyar (2762) Carlsen, Magnus (2855)  ½-½ 22.09.2021
274. Mamedyarov, Shakhriyar (2762) Korobov, Anton (2685)  ½-½ 20.09.2021
275. Indjic, Aleksandar (2629) Mamedyarov, Shakhriyar (2762)  0-1 19.09.2021
276. Mamedyarov, Shakhriyar (2762) Smith, Axel (2451)  1-0 18.09.2021
277. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Vachier-Lagrave, Maxime (2751)  ½-½ D85s 26.08.2021
278. Xiong, Jeffery (2710) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ A13g 25.08.2021
279. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Caruana, Fabiano (2806)  0-1 E20 24.08.2021
280. Swiercz, Dariusz (2655) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ C67d 23.08.2021
281. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Dominguez Perez, Leinier (2758)  ½-½ D26d 21.08.2021
282. Shankland, Sam (2709) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  1-0 C65j 20.08.2021
283. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Rapport, Richard (2763)  1-0 E10a 19.08.2021
284. Svidler, Peter (2714) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ C54d 18.08.2021
285. So, Wesley (2772) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ C50l 17.08.2021
286. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Xiong, Jeffery (2710)  1-0 A40s 15.08.2021
287. Nakamura, Hikaru (2736) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  1-0 B40q 15.08.2021
288. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Rapport, Richard (2763)  0-1 A53 15.08.2021
289. Le, Quang Liem (2709) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ A46p 15.08.2021
290. Caruana, Fabiano (2806) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ B40r 15.08.2021
291. Svidler, Peter (2714) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  1-0 B40r 15.08.2021
292. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Dominguez Perez, Leinier (2758)  1-0 A07 15.08.2021
293. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) So, Wesley (2772)  1-0 E10a 15.08.2021
294. Xiong, Jeffery (2710) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ B40e 14.08.2021
295. Shankland, Sam (2709) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  1-0 B40r 15.08.2021
296. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Nakamura, Hikaru (2736)  ½-½ E10a 14.08.2021
297. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Le, Quang Liem (2709)  ½-½ E21 14.08.2021
298. Rapport, Richard (2763) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ A05 14.08.2021
299. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Caruana, Fabiano (2806)  1-0 E10a 14.08.2021
300. Dominguez Perez, Leinier (2758) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  1-0 C42m 14.08.2021
301. So, Wesley (2772) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  1-0 C54k 14.08.2021
302. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Svidler, Peter (2714)  1-0 A48q 14.08.2021
303. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Shankland, Sam (2709)  1-0 E10a 14.08.2021
304. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Rapport, Richard (2763)  ½-½ A05 13.08.2021
305. Caruana, Fabiano (2806) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  1-0 C80o 13.08.2021
306. Xiong, Jeffery (2710) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  ½-½ A16 12.08.2021
307. Dominguez Perez, Leinier (2758) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  0-1 C42r 12.08.2021
308. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Shankland, Sam (2709)  0-1 E10a 12.08.2021
309. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) So, Wesley (2772)  ½-½ E10a 13.08.2021
310. Svidler, Peter (2714) Mamedyarov, Shakhriyar (2782)  0-1 C42r 11.08.2021
311. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Nakamura, Hikaru (2736)  ½-½ E32h 11.08.2021
312. Mamedyarov, Shakhriyar (2782) Le, Quang Liem (2709)