3.5 - 7.5
 MY PROFILE  |  MEMBERS  |  RULES  
    in topics
    in users posts
FORUM
   Chess players
        FIDE Chess Players
              Players FIDE evolution

  
  
 
REGISTER

I forgot mt password!

Players FIDE evolution

GM Paravyan, David (World no. 251)
Federation: Russia
Born: 1998
Rating: 2586
World rank: 251


ELO rating evolution:


Games played:
# WHITE BLACK RESULT ECO DATE
1. Paravyan, David (2586) Sjugirov, Sanan (2712)  ½-½ 30.12.2022
2. Makarian, Rudik (2554) Paravyan, David (2586)  0-1 30.12.2022
3. Paravyan, David (2586) Idani, Pouya (2637)  0-1 30.12.2022
4. Sindarov, Javokhir (2654) Paravyan, David (2586)  1-0 30.12.2022
5. Svane, Rasmus (2622) Paravyan, David (2586)  1-0 30.12.2022
6. Paravyan, David (2586) Bluebaum, Matthias (2657)  0-1 30.12.2022
7. Paravyan, David (2586) Moussard, Jules (2684)  0-1 30.12.2022
8. Sargsyan, Shant (2645) Paravyan, David (2586)  0-1 30.12.2022
9. Paravyan, David (2586) Kadric, Denis (2584)  1-0 30.12.2022
10. Abdusattorov, Nodirbek (2713) Paravyan, David (2586)  ½-½ 29.12.2022
11. Paravyan, David (2586) Shimanov, Aleksandr (2581)  0-1 29.12.2022
12. Vachier-Lagrave, Maxime (2737) Paravyan, David (2586)  ½-½ 29.12.2022
13. Paravyan, David (2586) Nihal, Sarin (2670)  1-0 29.12.2022
14. Tari, Aryan (2659) Paravyan, David (2586)  0-1 29.12.2022
15. Paravyan, David (2586) Esipenko, Andrey (2678)  ½-½ 29.12.2022
16. Indjic, Aleksandar (2636) Paravyan, David (2586)  ½-½ 29.12.2022
17. Paravyan, David (2586) Niemann, Hans Moke (2698)  1-0 29.12.2022
18. Rapport, Richard (2740) Paravyan, David (2586)  1-0 29.12.2022
19. Paravyan, David (2586) Kobalia, Mikhail (2577)  1-0 29.12.2022
20. Matlakov, Maxim (2662) Paravyan, David (2586)  ½-½ 29.12.2022
21. Paravyan, David (2586) Artemiev, Vladislav (2701)  ½-½ 29.12.2022
22. Paravyan, David (2586) Cheng, Bobby (2583)  ½-½ 28.12.2022
23. Daneshvar, Bardiya (2500) Paravyan, David (2586)  ½-½ 28.12.2022
24. Paravyan, David (2586) Suleymenov, Alisher (2476)  1-0 28.12.2022
25. Kovalev, Vladislav (2623) Paravyan, David (2586)  ½-½ 28.12.2022
26. Paravyan, David (2586) Yudin, Sergei (2469)  ½-½ 27.12.2022
27. Vachier-Lagrave, Maxime (2737) Paravyan, David (2586)  1-0 27.12.2022
28. Paravyan, David (2586) Petrosyan, Manuel (2621)  ½-½ 27.12.2022
29. Lazavik, Denis (2537) Paravyan, David (2586)  ½-½ 27.12.2022
30. Paravyan, David (2586) Jumabayev, Rinat (2609)  1-0 26.12.2022
31. Suleymanli, Aydin (2543) Paravyan, David (2586)  ½-½ 26.12.2022
32. Paravyan, David (2586) Utegaliyev, Azamat (2445)  ½-½ 26.12.2022
33. Sankalp, Gupta (2485) Paravyan, David (2586)  ½-½ 26.12.2022
34. Paravyan, David (2586) Munkhgal, Gombosuren (2463)  1-0 26.12.2022
35. Theodorou, Nikolas (2577) Paravyan, David (2617)  ½-½ 30.12.2021
36. Paravyan, David (2617) Van Foreest, Jorden (2702)  0-1 30.12.2021
37. Kadric, Denis (2572) Paravyan, David (2617)  0-1 30.12.2021
38. Paravyan, David (2617) Postny, Evgeny (2557)  1-0 30.12.2021
39. Saric, Ivan (2669) Paravyan, David (2617)  1-0 30.12.2021
40. Paravyan, David (2617) Parligras, Mircea-Emilian (2575)  1-0 30.12.2021
41. Yuffa, Daniil (2567) Paravyan, David (2617)  ½-½ 30.12.2021
42. Paravyan, David (2617) Vakhidov, Jakhongir (2552)  0-1 30.12.2021
43. Saraci, Nderim (2486) Paravyan, David (2617)  ½-½ 30.12.2021
44. Paravyan, David (2617) Janik, Igor (2525)  1-0 29.12.2021
45. Jumabayev, Rinat (2631) Paravyan, David (2617)  0-1 29.12.2021
46. Paravyan, David (2617) Sadhwani, Raunak (2616)  0-1 29.12.2021
47. Tazbir, Marcin (2508) Paravyan, David (2617)  0-1 29.12.2021
48. Paravyan, David (2617) Gareyev, Timur (2573)  ½-½ 29.12.2021
49. Holm, Kristian Stuvik (2464) Paravyan, David (2617)  ½-½ 29.12.2021
50. Paravyan, David (2617) Suleymanli, Aydin (2537)  1-0 29.12.2021
51. Dziuba, Marcin (2568) Paravyan, David (2617)  ½-½ 29.12.2021
52. Paravyan, David (2617) Shoker, Samy (2504)  0-1 29.12.2021
53. Demchenko, Anton (2654) Paravyan, David (2617)  ½-½ 29.12.2021
54. Paravyan, David (2617) Sadzikowski, Daniel (2525)  1-0 29.12.2021
55. Murzin, Volodar (2519) Paravyan, David (2617)  1-0 29.12.2021
56. Paravyan, David (2617) Czarnota, Pawel (2502)  ½-½ 28.12.2021
57. Nihal, Sarin (2662) Paravyan, David (2617)  ½-½ 28.12.2021
58. Paravyan, David (2617) Piorun, Kacper (2640)  1-0 28.12.2021
59. Puranik, Abhimanyu (2604) Paravyan, David (2617)  1-0 28.12.2021
60. Paravyan, David (2617) Indjic, Aleksandar (2623)  1-0 27.12.2021
61. Shevchenko, Kirill (2655) Paravyan, David (2617)  1-0 27.12.2021
62. Paravyan, David (2617) Najer, Evgeniy (2661)  ½-½ 27.12.2021
63. Harsha, Bharathakoti (2489) Paravyan, David (2617)  ½-½ 27.12.2021
64. Paravyan, David (2617) Mastrovasilis, Dimitrios (2627)  1-0 26.12.2021
65. Bartel, Mateusz (2616) Paravyan, David (2617)  ½-½ 26.12.2021
66. Paravyan, David (2617) Michalik, Peter (2568)  ½-½ 26.12.2021
67. Sadhwani, Raunak (2616) Paravyan, David (2617)  0-1 26.12.2021
68. Paravyan, David (2617) Kantor, Gergely (2575)  ½-½ 26.12.2021
69. Dubov, Daniil (2747) Paravyan, David (2639)  1-0 08.11.2021
70. Paravyan, David (2639) Dubov, Daniil (2747)  0-1 08.11.2021
71. Paravyan, David (2639) Hovhannisyan, Robert (2669)  1-0 08.11.2021
72. Hovhannisyan, Robert (2669) Paravyan, David (2639)  1-0 08.11.2021
73. Svidler, Peter (2709) Paravyan, David (2639)  ½-½ 08.11.2021
74. Paravyan, David (2639) Svidler, Peter (2709)  0-1 08.11.2021
75. Korobov, Anton (2718) Paravyan, David (2639)  1-0 08.11.2021
76. Paravyan, David (2639) Korobov, Anton (2718)  1-0 08.11.2021
77. Paravyan, David (2639) Abdusattorov, Nodirbek (2690)  1-0 08.11.2021
78. Abdusattorov, Nodirbek (2690) Paravyan, David (2639)  ½-½ 08.11.2021
79. Paravyan, David (2639) Deac, Bogdan-Daniel (2605)  1-0 08.11.2021
80. Deac, Bogdan-Daniel (2605) Paravyan, David (2639)  1-0 08.11.2021
81. Niemann, Hans Moke (2592) Paravyan, David (2639)  1-0 08.11.2021
82. Paravyan, David (2639) Niemann, Hans Moke (2592)  1-0 08.11.2021
83. Paravyan, David (2639) Kovalev, Vladislav (2573)  1-0 08.11.2021
84. Kovalev, Vladislav (2573) Paravyan, David (2639)  0-1 08.11.2021
85. Muzychuk, Mariya (2350) Paravyan, David (2639)  0-1 08.11.2021
86. Paravyan, David (2639) Muzychuk, Mariya (2350)  1-0 08.11.2021
87. Paravyan, David (2642) Bjerre, Jonas Buhl (2569)  ½-½ B94d 07.11.2021
88. Movsesian, Sergei (2627) Paravyan, David (2642)  ½-½ B40h 06.11.2021
89. Paravyan, David (2642) Bartel, Mateusz (2597)  0-1 D37b 05.11.2021
90. Gretarsson, Hjorvar Steinn (2577) Paravyan, David (2642)  ½-½ D85g 04.11.2021
91. Paravyan, David (2642) Goryachkina, Aleksandra (2602)  ½-½ C50l 03.11.2021
92. Georgiev, Kiril (2577) Paravyan, David (2642)  ½-½ C77g 01.11.2021
93. Paravyan, David (2642) Nguyen, Thai Dai Van (2577)  ½-½ D04g 31.10.2021
94. Meshkovs, Nikita (2550) Paravyan, David (2642)  ½-½ 30.10.2021
95. Paravyan, David (2642) Jobava, Baadur (2582)  0-1 29.10.2021
96. Kuybokarov, Temur (2549) Paravyan, David (2642)  1-0 28.10.2021
97. Paravyan, David (2642) Morovic Fernandez, Ivan (2510)  ½-½ 27.10.2021
98. Sadhwani, Raunak (2603) Paravyan, David (2660)  ½-½ 25.09.2021
99. Paravyan, David (2660) Sindarov, Javokhir (2571)  1-0 24.09.2021
100. Paravyan, David (2660) Iordachescu, Viorel (2587)  ½-½ 23.09.2021
101. Mastrovasilis, Dimitrios (2615) Paravyan, David (2660)  ½-½ 22.09.2021
102. Paravyan, David (2660) Alavi, Sayed Javad (2437)  1-0 21.09.2021
103. Bellahcene, Bilel (2522) Paravyan, David (2660)  ½-½ 20.09.2021
104. Paravyan, David (2660) Rios, Cristhian Camilo (2466)  1-0 19.09.2021
105. Bogner, Sebastian (2574) Paravyan, David (2660)  1-0 18.09.2021
106. Paravyan, David (2660) Khademalsharieh, Sarasadat (2490)  ½-½ 17.09.2021
107. Pantsulaia, Levan (2564) Paravyan, David (2631)  ½-½ A30c 05.09.2021
108. Grigorian, Spartak (2448) Paravyan, David (2631)  ½-½ 04.09.2021
109. Paravyan, David (2631) Petenyi, Tamas (2463)  1-0 03.09.2021
110. Kobo, Ori (2490) Paravyan, David (2631)  ½-½ 02.09.2021
111. Paravyan, David (2631) Milikow, Yoav (2287)  1-0 01.09.2021
112. Sebenik, Matej (2492) Paravyan, David (2631)  1-0 31.08.2021
113. Paravyan, David (2631) Druska, Juraj (2493)  ½-½ 30.08.2021
114. Gavrilescu, David (2477) Paravyan, David (2631)  ½-½ 29.08.2021
115. Paravyan, David (2631) Kozak, Adam (2504)  ½-½ 28.08.2021
116. Nagy, Gabor (2518) Paravyan, David (2631)  ½-½ 27.08.2021
117. Paravyan, David (2631) Sylvan, Jacob (2307)  1-0 26.08.2021
118. Paravyan, David (2631) Zvjaginsev, Vadim (2608)  1-0 A46p 12.08.2021
119. Paravyan, David (2631) Motylev, Alexander (2642)  1-0 C58e 15.08.2021
120. Sjugirov, Sanan (2661) Paravyan, David (2631)  1-0 C70 14.08.2021
121. Ponkratov, Pavel (2650) Paravyan, David (2631)  0-1 D11e 13.08.2021
122. Predke, Alexandr (2673) Paravyan, David (2631)  ½-½ A04 11.08.2021
123. Sarana, Alexey (2643) Paravyan, David (2631)  0-1 E10a 09.08.2021
124. Paravyan, David (2631) Rakhmanov, Aleksandr (2653)  ½-½ C42q 10.08.2021
125. Paravyan, David (2631) Kobalia, Mikhail (2594)  ½-½ D00c 08.08.2021
126. Chigaev, Maksim (2643) Paravyan, David (2631)  1-0 B10o 07.08.2021
127. Vachier-Lagrave, Maxime (2749) Paravyan, David (2625)  1-0 B23l 20.07.2021
128. Paravyan, David (2625) Vachier-Lagrave, Maxime (2749)  ½-½ B90s 20.07.2021
129. Vachier-Lagrave, Maxime (2749) Paravyan, David (2625)  ½-½ A29 20.07.2021
130. Paravyan, David (2625) Vachier-Lagrave, Maxime (2749)  ½-½ C67d 20.07.2021
131. Vachier-Lagrave, Maxime (2749) Paravyan, David (2625)  ½-½ B30a 20.07.2021
132. Paravyan, David (2625) Vachier-Lagrave, Maxime (2749)  1-0 B67a 20.07.2021
133. Vachier-Lagrave, Maxime (2749) Paravyan, David (2625)  1-0 20.07.2021
134. Vachier-Lagrave, Maxime (2749) Paravyan, David (2625)  ½-½ B34w 18.07.2021
135. Paravyan, David (2625) Vachier-Lagrave, Maxime (2749)  ½-½ B90l 19.07.2021
136. Paravyan, David (2625) Onischuk, Alexander (2649)  1-0 A80a 16.07.2021
137. Onischuk, Alexander (2649) Paravyan, David (2625)  0-1 E60e 15.07.2021
138. Tissir, Mohamed (2379) Paravyan, David (2625)  0-1 13.07.2021
139. Paravyan, David (2625) Tissir, Mohamed (2379)  1-0 12.07.2021
140. Paravyan, David (2647) Kobalia, Mikhail (2587)  ½-½ 10.05.2021
141. Paravyan, David (2647) Matlakov, Maxim (2688)  ½-½ 09.05.2021
142. Paravyan, David (2647) Alekseev, Evgeny (2617)  ½-½ 08.05.2021
143. Sjugirov, Sanan (2663) Paravyan, David (2647)  1-0 07.05.2021
144. Lobanov, Sergei (2515) Paravyan, David (2647)  1-0 05.05.2021
145. Paravyan, David (2647) Musalov, Ruslan (2359)  1-0 04.05.2021
146. Zakhartsov, Vladimir (2496) Paravyan, David (2647)  1-0 03.05.2021
147. Timofeev, Artyom (2594) Paravyan, David (2647)  ½-½ 01.05.2021
148. Kokarev, Dmitry (2621) Paravyan, David (2654)  1-0 28.11.2020
149. Paravyan, David (2654) Gaifullin, Artur (2460)  1-0 27.11.2020
150. Predke, Alexandr (2696) Paravyan, David (2654)  ½-½ 26.11.2020
151. Paravyan, David (2654) Triapishko, Alexandr (2506)  1-0 25.11.2020
152. Rublevsky, Sergei (2653) Paravyan, David (2654)  0-1 23.11.2020
153. Shubin, Kirill (2441) Paravyan, David (2654)  ½-½ 22.11.2020
154. Demidov, Mikhail (2526) Paravyan, David (2654)  ½-½ 21.11.2020
155. Bykov, Oleg (2362) Paravyan, David (2654)  ½-½ 20.11.2020
156. Paravyan, David (2654) Fedoseev, Vladimir3 (2676)  0-1 19.11.2020
157. Paravyan, David (2653) Ponkratov, Pavel (2628)  1-0 D02n 17.10.2020
158. Sjugirov, Sanan (2675) Paravyan, David (2653)  0-1 16.10.2020
159. Paravyan, David (2653) Antipov, Mikhail Al. (2591)  0-1 15.10.2020
160. Rozum, Ivan (2566) Paravyan, David (2653)  0-1 14.10.2020
161. Paravyan, David (2653) Gaifullin, Artur (2440)  1-0 A13e 12.10.2020
162. Pridorozhni, Aleksei (2596) Paravyan, David (2653)  1-0 C42o 11.10.2020
163. Paravyan, David (2653) Zabotin, Alexander (2486)  1-0 B90g 10.10.2020
164. Tugarin, Anton (2224) Paravyan, David (2653)  0-1 B22d 09.10.2020
165. Paravyan, David (2653) Samusenko, Maksim (2459)  1-0 A55d 08.10.2020
166. Paravyan, David (2629) Petrosyan, Manuel (2590)  ½-½ 27.02.2020
167. Sjugirov, Sanan (2674) Paravyan, David (2629)  ½-½ 26.02.2020
168. Paravyan, David (2629) Vaibhav, Suri (2591)  1-0 25.02.2020
169. Bharath, Subramaniyam H (2402) Paravyan, David (2629)  ½-½ 24.02.2020
170. Paravyan, David (2629) Yilmaz, Mustafa (2607)  ½-½ 23.02.2020
171. Idani, Pouya (2577) Paravyan, David (2629)  ½-½ 22.02.2020
172. Paravyan, David (2629) Wagner, Dennis (2590)  1-0 21.02.2020
173. Iljiushenok, Ilia (2519) Paravyan, David (2629)  0-1 20.02.2020
174. Paravyan, David (2629) Lobanov, Sergei (2507)  ½-½ 19.02.2020
175. Paravyan, David (2629) Esipenko, Andrey (2654)  1-0 B12l 30.01.2020
176. Esipenko, Andrey (2654) Paravyan, David (2629)  ½-½ A46a 30.01.2020
177. Paravyan, David (2629) Wang, Hao (2758)  ½-½ B90a 30.01.2020
178. Wang, Hao (2758) Paravyan, David (2629)  0-1 C65j 30.01.2020
179. Paravyan, David (2629) Esipenko, Andrey (2654)  ½-½ B12p 30.01.2020
180. Paravyan, David (2629) Esipenko, Andrey (2654)  ½-½ B13d 30.01.2020
181. Esipenko, Andrey (2654) Paravyan, David (2629)  ½-½ A30a 30.01.2020
182. Paravyan, David (2629) Yilmaz, Mustafa (2607)  ½-½ B90a 30.01.2020
183. Wang, Hao (2758) Paravyan, David (2629)  ½-½ B31h 29.01.2020
184. Esipenko, Andrey (2654) Paravyan, David (2629)  ½-½ A05 28.01.2020
185. Paravyan, David (2629) Antipov, Mikhail Al. (2562)  1-0 E60g 27.01.2020
186. Maghsoodloo, Parham (2674) Paravyan, David (2629)  ½-½ D85d 26.01.2020
187. Paravyan, David (2629) Krysa, Leandro (2522)  1-0 25.01.2020
188. Bellahcene, Bilel (2536) Paravyan, David (2629)  0-1 B95k 24.01.2020
189. Paravyan, David (2629) Moroni, Luca Jr (2532)  ½-½ A13g 23.01.2020
190. Cramling, Pia (2470) Paravyan, David (2629)  0-1 D82 22.01.2020
191. Paravyan, David (2629) Beinoras, Mindaugas (2355)  1-0 C43o 21.01.2020
192. Paravyan, David (2629) Aravindh, Chithambaram VR. (2605)  1-0 30.12.2019
193. Bluebaum, Matthias (2644) Paravyan, David (2629)  ½-½ 30.12.2019
194. Paravyan, David (2629) Zhigalko, Sergei (2571)  0-1 30.12.2019
195. Mamedyarov, Shakhriyar (2772) Paravyan, David (2629)  1-0 30.12.2019
196. Paravyan, David (2629) Mamedov, Rauf (2659)  ½-½ 30.12.2019
197. Tari, Aryan (2634) Paravyan, David (2629)  0-1 30.12.2019
198. Paravyan, David (2629) Wang, Hao (2756)  ½-½ 30.12.2019
199. Paravyan, David (2629) Kobalia, Mikhail (2609)  1-0 30.12.2019
200. Vastrukhin, Oleg (2428) Paravyan, David (2629)  0-1 30.12.2019
201. Paravyan, David (2629) Le, Quang Liem (2713)  0-1 29.12.2019
202. Yanchenko, Roman (2463) Paravyan, David (2629)  0-1 29.12.2019
203. Paravyan, David (2629) Ruck, Robert (2530)  ½-½ 29.12.2019
204. Samsonkin, Artiom (2428) Paravyan, David (2629)  0-1 29.12.2019
205. Paravyan, David (2629) Sethuraman, S.P. (2638)  0-1 29.12.2019
206. Yu, Yangyi (2738) Paravyan, David (2629)  1-0 29.12.2019
207. Paravyan, David (2629) Andreikin, Dmitry (2724)  0-1 29.12.2019
208. Antipov, Mikhail Al. (2549) Paravyan, David (2629)  0-1 29.12.2019
209. Paravyan, David (2629) Vishnu Prasanna, V (2493)  ½-½ 29.12.2019
210. Santos Ruiz, Miguel (2585) Paravyan, David (2629)  0-1 29.12.2019
211. Paravyan, David (2629) Tregubov, Pavel V. (2588)  1-0 29.12.2019
212. Gundavaa, Bayarsaikhan (2489) Paravyan, David (2629)  1-0 29.12.2019
213. Shirov, Alexei (2684) Paravyan, David (2629)  1-0 28.12.2019
214. Paravyan, David (2629) Bocharov, Dmitry (2524)  ½-½ 28.12.2019
215. Alekseenko, Kirill (2704) Paravyan, David (2629)  0-1 28.12.2019
216. Paravyan, David (2629) Wojtaszek, Radoslaw (2725)  ½-½ 28.12.2019
217. Makarian, Rudik (2397) Paravyan, David (2629)  0-1 28.12.2019
218. Paravyan, David (2629) Tran, Tuan Minh (2529)  1-0 27.12.2019
219. Tsoi, Dmitry (2321) Paravyan, David (2629)  1-0 27.12.2019
220. Paravyan, David (2629) Triapishko, Alexandr (2502)  ½-½ 27.12.2019
221. Jobava, Baadur (2604) Paravyan, David (2629)  1-0 27.12.2019
222. Jakovenko, Dmitry (2698) Paravyan, David (2629)  ½-½ 27.12.2019
223. Paravyan, David (2629) Zhigalko, Sergei (2571)  ½-½ 26.12.2019
224. Kazakouski, Valery (2485) Paravyan, David (2629)  0-1 26.12.2019
225. Paravyan, David (2629) Svidler, Peter (2723)  0-1 26.12.2019
226. Thing, Bibek (2222) Paravyan, David (2629)  0-1 26.12.2019
227. Paravyan, David (2628) Sprenger, Jan Michael (2492)  ½-½ 16.11.2019
228. Alekseev, Evgeny (2623) Paravyan, David (2628)  1-0 15.11.2019
229. Paravyan, David (2628) Banusz, Tamas (2620)  1-0 14.11.2019
230. Asadli, Vugar (2513) Paravyan, David (2628)  1-0 13.11.2019
231. Perunovic, Milos (2578) Paravyan, David (2628)  0-1 12.11.2019
232. Paravyan, David (2628) Gorodetzky, David (2488)  1-0 11.11.2019
233. Coenen, Michael (2364) Paravyan, David (2628)  0-1 10.11.2019
234. Paravyan, David (2602) Le, Quang Liem (2708)  ½-½ 21.10.2019
235. Paravyan, David (2602) McShane, Luke J (2682)  1-0 20.10.2019
236. Nabaty, Tamir (2658) Paravyan, David (2602)  0-1 19.10.2019
237. Paravyan, David (2602) Ponomariov, Ruslan (2675)  1-0 18.10.2019
238. Zvjaginsev, Vadim (2644) Paravyan, David (2602)  ½-½ 17.10.2019
239. Paravyan, David (2602) Sevian, Samuel (2654)  ½-½ 15.10.2019
240. Melkumyan, Hrant (2650) Paravyan, David (2602)  ½-½ 14.10.2019
241. Paravyan, David (2602) Dreev, Aleksey (2662)  0-1 13.10.2019
242. Grandelius, Nils (2691) Paravyan, David (2602)  0-1 12.10.2019
243. Paravyan, David (2602) Kamsky, Gata (2685)  ½-½ 11.10.2019
244. Rodshtein, Maxim (2684) Paravyan, David (2602)  ½-½ A34 10.10.2019
245. Kokarev, Dmitry (2609) Paravyan, David (2605)  ½-½ 06.07.2019
246. Paravyan, David (2605) Alekseev, Evgeny (2645)  ½-½ 05.07.2019
247. Khanin, Semen (2529) Paravyan, David (2605)  0-1 04.07.2019
248. Paravyan, David (2605) Alekseenko, Kirill (2650)  0-1 03.07.2019
249. Predke, Alexandr (2632) Paravyan, David (2605)  1-0 E10a 01.07.2019
250. Esipenko, Andrey (2611) Paravyan, David (2605)  ½-½ A46a 29.06.2019
251. Paravyan, David (2605) Iljiushenok, Ilia (2549)  ½-½ E60e 30.06.2019
252. Paravyan, David (2605) Bigaliev, Renat (2427)  1-0 C42m 28.06.2019
253. Truskavetsky, Alexandr (2398) Paravyan, David (2605)  0-1 E00r 27.06.2019
254. Dominguez Perez, Leinier (2750) Paravyan, David (2610)  0-1 B90l 10.05.2019
255. Motylev, Alexander (2650) Paravyan, David (2610)  ½-½ C60n 09.05.2019
256. Paravyan, David (2610) Alekseev, Evgeny (2647)  ½-½ E00l 08.05.2019
257. Khanin, Semen (2524) Paravyan, David (2610)  0-1 B40l 07.05.2019
258. Paravyan, David (2610) Kamsky, Gata (2664)  0-1 C50o 05.05.2019
259. Paravyan, David (2610) Geller, Jakov (2518)  ½-½ C50o 04.05.2019
260. Dreev, Aleksey (2662) Paravyan, David (2610)  1-0 A49 03.05.2019
261. Usmanov, Vasily (2437) Paravyan, David (2610)  0-1 D85b 01.05.2019
262. Paravyan, David (2629) Yagupov, Igor (2403)  1-0 A02 04.11.2018
263. Paravyan, David (2627) Ivic, Velimir (2487)  ½-½ A05 29.03.2019
264. Demuth, Adrien (2510) Paravyan, David (2627)  1-0 A05 28.03.2019
265. Paravyan, David (2627) Cheparinov, Ivan (2683)  0-1 B51c 27.03.2019
266. Paravyan, David (2627) Dimitrov, Radoslav (2533)  1-0 B04o 25.03.2019
267. Huzman, Alexander (2582) Paravyan, David (2627)  ½-½ A07 26.03.2019
268. Artemiev, Vladislav (2736) Paravyan, David (2627)  1-0 A05 24.03.2019
269. Paravyan, David (2627) Kadric, Denis (2547)  1-0 B08h 22.03.2019
270. Arutinian, David (2555) Paravyan, David (2627)  ½-½ A06 21.03.2019
271. Paravyan, David (2627) Zhigalko, Andrey (2541)  ½-½ C70 20.03.2019
272. Enchev, Ivajlo (2490) Paravyan, David (2627)  0-1 A04 19.03.2019
273. Paravyan, David (2627) Badelka, Olga (2384)  1-0 B40k 18.03.2019
274. Bartel, Mateusz (2600) Paravyan, David (2627)  0-1 A01 14.03.2019
275. Paravyan, David (2627) Anton Guijarro, David (2643)  0-1 A45j 13.03.2019
276. Michalik, Peter (2565) Paravyan, David (2627)  0-1 B98b 12.03.2019
277. Paravyan, David (2627) Krejci, Jan (2570)  ½-½ B00a 11.03.2019
278. Shirov, Alexei (2667) Paravyan, David (2627)  1-0 C48a 10.03.2019
279. Paravyan, David (2627) Praggnanandhaa, R (2532)  ½-½ A21 09.03.2019
280. Paravyan, David (2627) Ju, Wenjun (2580)  0-1 C42g 08.03.2019
281. Nguyen, Thai Dai Van (2546) Paravyan, David (2627)  1-0 E00h 07.03.2019
282. Paravyan, David (2627) Stocek, Jiri (2592)  1-0 B62f 06.03.2019
283. Deac, Bogdan-Daniel (2603) Paravyan, David (2627)  ½-½ B00a 27.02.2019
284. Paravyan, David (2627) Afanasiev, Nikita (2508)  1-0 B00a 26.02.2019
285. Aleksandrov, Aleksej (2574) Paravyan, David (2627)  ½-½ E43 25.02.2019
286. Paravyan, David (2627) Sychev, Klementy (2545)  ½-½ B00a 24.02.2019
287. Aryan, Chopra (2540) Paravyan, David (2627)  0-1 C47g 23.02.2019
288. Paravyan, David (2627) Puranik, Abhimanyu (2538)  ½-½ E60e 23.02.2019
289. Karthik, V. AP (2494) Paravyan, David (2627)  0-1 C65j 22.02.2019
290. Paravyan, David (2627) Debashis, Das (2532)  0-1 E15d 21.02.2019
291. Xu, Yinglun (2512) Paravyan, David (2627)  ½-½ D30q 20.02.2019
292. Sakaev, Konstantin (2584) Paravyan, David (2634)  ½-½ A04 30.12.2018
293. Kovalev, Vladislav (2683) Paravyan, David (2634)  0-1 C47a 30.12.2018
294. Paravyan, David (2634) Moiseenko, Vadim (2501)  ½-½ D20x 30.12.2018
295. Paravyan, David (2634) Gordievsky, Dmitry (2614)  ½-½ B41b 30.12.2018
296. Frolyanov, Dmitry (2517) Paravyan, David (2634)  0-1 C60l 30.12.2018
297. Paravyan, David (2634) Vokhidov, Shamsiddin (2480)  ½-½ A03 30.12.2018
298. Hakobyan, Aram (2545) Paravyan, David (2634)  1-0 E10a 30.12.2018
299. Paravyan, David (2634) Nihal, Sarin (2576)  0-1 E04l 30.12.2018
300. Melkumyan, Hrant (2670) Paravyan, David (2634)  1-0 A46a 30.12.2018
301. Paravyan, David (2634) Reshetnikov, Alexey (2492)  1-0 D11g 29.12.2018
302. Paravyan, David (2634) Jones, Gawain C B (2682)  ½-½ E60e 29.12.2018
303. Nakamura, Hikaru (2746) Paravyan, David (2634)  1-0 A05 29.12.2018
304. Sjugirov, Sanan (2663) Paravyan, David (2634)  0-1 C60n 29.12.2018
305. Paravyan, David (2634) Abdusattorov, Nodirbek (2546)  1-0 E00h 29.12.2018
306. Demidov, Mikhail (2520) Paravyan, David (2634)  ½-½ A06 29.12.2018
307. Paravyan, David (2634) Andreikin, Dmitry (2719)  0-1 A40t 29.12.2018
308. Gutenev, Alexander (2456) Paravyan, David (2634)  0-1 C60m 29.12.2018
309. Paravyan, David (2634) Mikhalevski, Victor (2579)  1-0 E60e 29.12.2018
310. Tang, Andrew (2487) Paravyan, David (2634)  1-0 E39h 29.12.2018
311. Paravyan, David (2634) Shubin, Kirill (2334)  ½-½ A40m 29.12.2018
312. Bazeev, German (2416) Paravyan, David (2634)  0-1 A46a 29.12.2018
313. Paravyan, David (2634) Grischuk, Alexander (2771)  0-1 E71c 28.12.2018
314. Motylev, Alexander (2644) Paravyan, David (2634)  0-1 C47s 28.12.2018
315. Amonatov, Farrukh (2614) Paravyan, David (2634)  1-0 C65j 28.12.2018
316. Paravyan, David (2634) Cheparinov, Ivan (2709)  ½-½ A46a 28.12.2018
317. Paravyan, David (2634) Fridman, Daniel (2633)  1-0 D30q 28.12.2018
318. Esipenko, Andrey (2593) Paravyan, David (2634)  0-1 A45g 27.12.2018
319. Paravyan, David (2634) Popov, Ivan (2592)  1-0 D02k 27.12.2018
320. Sanikidze, Tornike (2507) Paravyan, David (2634)  0-1 E10a 27.12.2018
321. Paravyan, David (2634) Anisimov, Pavel (2533)  0-1 B90a 27.12.2018
322. Oganian, Miran (2423) Paravyan, David (2634)  0-1 E60a 27.12.2018
323. Paravyan, David (2634) Kazhgaleyev, Murtas (2587)  1-0 C84e 26.12.2018
324. Makoveev, Ilya (2257) Paravyan, David (2634)  ½-½ B20 26.12.2018
325. Lobanov, Sergei (2526) Paravyan, David (2634)  ½-½ 26.12.2018
326. Paravyan, David (2634) Kobo, Ori (2494)  0-1 B06d 26.12.2018
327. Paravyan, David (2634) Ovchinnikov, Vsevolod (2329)  0-1 E60g 26.12.2018
328. Paravyan, David (2634) Gelfand, Boris (2673)  0-1 C42m 22.12.2018
329. Paravyan, David (2634) Short, Nigel D (2646)  1-0 C18b 22.12.2018
330. Leko, Peter (2669) Paravyan, David (2634)  ½-½ E60e 22.12.2018
331. Najer, Evgeniy (2670) Paravyan, David (2634)  0-1 C50p 22.12.2018
332. Paravyan, David (2634) Najer, Evgeniy (2670)  1-0 C84f 21.12.2018
333. Paravyan, David (2634) Leko, Peter (2669)  0-1 C65j 21.12.2018
334. Short, Nigel D (2646) Paravyan, David (2634)  0-1 C60k 21.12.2018
335. Gelfand, Boris (2673) Paravyan, David (2634)  1-0 A04 21.12.2018
336. Paravyan, David (2634) Najer, Evgeniy (2670)  ½-½ E32p 20.12.2018
337. Short, Nigel D (2646) Paravyan, David (2634)  1-0 B53c 19.12.2018
338. Paravyan, David (2634) Leko, Peter (2669)  ½-½ C65j 18.12.2018
339. Gelfand, Boris (2673) Paravyan, David (2634)  ½-½ A04 17.12.2018
340. Alekseenko, Kirill (2638) Paravyan, David (2634)  1-0 B90a 13.12.2018
341. Paravyan, David (2634) Alekseenko, Kirill (2638)  0-1 E60g 13.12.2018
342. Paravyan, David (2634) Alekseenko, Kirill (2638)  1-0 E60g 12.12.2018
343. Alekseenko, Kirill (2638) Paravyan, David (2634)  1-0 B90a 11.12.2018
344. Sorokin, Aleksey (2524) Paravyan, David (2634)  ½-½ D00j 10.12.2018
345. Paravyan, David (2634) Sorokin, Aleksey (2524)  1-0 B12o 10.12.2018
346. Paravyan, David (2634) Sorokin, Aleksey (2524)  0-1 B12q 10.12.2018
347. Sorokin, Aleksey (2524)